Замовити зворотній дзвінок
 X

            

ІІ. Мета ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

Нашою політичною метою є формування в Україні правового громадянського суспільства за найвищими стандартами сучасного цивілізованого світу та з врахуванням дійсних потреб, запитів, духовно-світоглядних особливостей та традицій, притаманних українському народу, зорієнтовано на розквіт Українського дому в майбутнє.
Головним суб’єктом інтересів в «УКРАЇНСЬКОМУ ДОМІ» є українська політична нація. ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» є виразником її політичної волі, як сукупної волі дієвих свідомих громадян-патріотів - справжніх господарів України, що взяли на себе відповідальність за захист і побудову Українського дому. Її дійсним потребам та користі (нагальній та в перспективі) підпорядковується наша діяльність та висловлювання. Не пусті заклики, а діяльність громадян-патріотів будує Український дім.

Правова, економічна, політична, соціальна, державна система України має реалізовувати інтерес саме української політичної нації, слугувати її захисту, розвитку, утвердженню (в політичній, економічній, дипломатичній, правовій, культурній, духовні площині) сьогодні та розквіту (добробут, комфорт, самореалізація творчого потенціалу кожного громадянина) в майбутньому. ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» послідовно діє для втілення цього плану і реалізує його з приходом до влади.

ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» докладе усіх зусиль, щоб голос суверенної України, який чітко висловлює інтерес української політичної нації, почули на глобальному рівні в політичній, економічній, дипломатичній, культурній площині. Вмілість і вдалість господарювання в межах власних територіальних, природних, людських ресурсів, мудрість в організації власної домівки, як живого світу, здатність примножити й ефективно використати наявне для розквіту життя – базовий ресурс української політичної нації, який ми використовуємо і примножуємо

ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ», спираючись на цінності та історичний досвід, виходячи з дійсних потреб та запитів української нації, в наявній життєвій ситуації (внутрішні небезпеки та зовнішні загрози), використовуючи сучасні можливості (технології, спільний інтерес та підтримка партнерів), домагається поваги до України, її міжнародного визнання, як дієвого, самодостатнього, сучасного й важливого для світової спільноти суб’єкта, від непорушності кордонів і прав, застереження інтересів та самобутності якого залежить цивілізоване майбутнє людства.

Ми - волелюбні нащадки славних державників, що впродовж тисячоліть будували Український дім наперекір усім несприятливим обставинам, стінами якого захищали цивілізований світ від руйнування. Сьогодні, озброєні засвоєним історичним досвідом й сучасними можливостями, повинні не просто в черговий раз врятувати глобальний світ від агресії оскаженілого загарбника, що не рахується з міжнародними нормами (політичними, правовими) суспільної злагоди, визнаними спільнотою цивілізованих країн, але й дійсно побудувати наш Український дім.

ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» - партія свідомих, відповідальних, дієвих патріотів, що консолідували свої сили завдяки мудрому взаємоузгодженню окремих приватних інтересів із державною користю. Відступати нікуди. Щоб не згинути з історичних стежок людства назавжди - разом та зокрема кожен будуємо Український дім, в якому є доречною кожна індивідуально докладена цеглина та приватна справа.

У своїй діяльності дотримуємось таких принципів:

-    верховенство права, висловленого з врахуванням інтересу української політичної нації та загальновизнаних міжнародною спільнотою норм щодо забезпечення прав і свобод громадянина;
-    безумовний захист цінностей (щонайперше – традиційних духовно-світоглядних), що становлять основу громадянської ідентичності та спонукають до відповідальної життєдіяльності, державної мови, самобутнього шляху та суверенітету України;
-    головним ресурсом побудови гідного майбутнього є діяльний, свідомий, відповідальний громадянин, на створення йому належних правових, економічних, культурних та політичних умов і орієнтуємось; спираємось у своїй діяльності на відповідальну взаємодію громадян-патріотів;
-    захист особистої безпеки та гідності людини – є запорукою створення умов для побудови громадянського суспільства; свободи і права людини мають бути застереженими згідно з Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН та інших правових міжнародних норм;
-    безпека України - першочергове завданням на вирішенні якого зосереджуються усі зусилля; стратегія захисту України та звільнення від окупації захоплених терористами під протекторатом країни-агресора територій, передбачає визнання непорушності інтересу української політичної нації;
-    жорстке покарання та кримінальна відповідальність за зраду державно-національних інтересів;
-    подолання суспільно-світоглядного пострадянського спадку (комплекс “маленької людини”, політично-соціальна безвідповідальність, корупція);
-    зміна критеріїв до визначення статусу громадянина – не поселенець на території, а відповідальний, свідомий, дієвий господар України (мінімальна вимога – спілкування державною мовою, визнання суверенності України, діяльність на користь Україні);  
-    забезпечення балансу гілок влади, відкритості та прозорості їх дій, підконтрольності громадянському суспільству;
-    дійсний громадський контроль за діяльністю влади, за вдосконаленням законодавства, яке надаватиме право громадським організаціям впливати на політичне життя країни, регіонів, місцевих громад;
-    активна роль незалежних профспілок у відстоюванні прав працівників, надання їм права законодавчої ініціативи;
-    прийняття нового законодавства про місцеве самоврядування у відповідності з усіма вимогами  Європейської Хартії місцевого самоврядування, за розширення фінансової, економічної його самостійності, формування державного бюджету за принципом «знизу вгору», зростання питомої ваги місцевих податків і зборів у структурі оподатковування, гарантії для комунальної власності;невпинне впровадження позитивних змін в житті місцевих громад та країни;
-    становлення справді вільних, незалежних засобів масової інформації, як одного з найбільш дієвих механізмів, що перешкоджають зловживанням у всіх сферах суспільного життя; визначення та безумовне визнання критеріїв «правдивості» та «доцільності» інформації;
-    ми лобіюємо інтерес лише одного суб’єкта – української політичної нації, висловлений багатоголоссям громадянської відповідальної патріотичної спільноти України. Тому відмовляємось лобіювати інтереси тих або інших осіб чи корпорацій, промислових галузей або окремих регіонів.

Прийшовши до влади, ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» послідовно перетворить Україну на правову, відповідальну перед громадянським суспільством і підконтрольної йому державу з належними умовами для реалізації духовного, економічного, господарського, політичного потенціалу українського народу.


« Повернутися до списку


Поділитися: