Замовити зворотній дзвінок
 X

            

Енергетичний баланс України - запорука національної безпеки державиПолітична програма ПП «Український дім» зорієнтована на лобіювання інтересу української політичної нації в усіх видах діяльності енергозаощадження та раціонального використання природних ресурсів.

На сьогодні питання тарифів, енергоресурсів є актуальним як ніколи. Висока для людей оплата за тепло та електроенергію знизила рейтинги всіх владних партій.

Тому партія «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» прикладає зусилля про прийняття Верховною Радою України Закону України «Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги».

Що це дасть для пересічного виборця України?

Цей закон дасть старт впровадженню дієвих реформ не тільки у системі паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, а і в цілому в економіці України.

За всі часи незалежності України, через відсутність послідовності щодо реалізації державної політики зі стабілізації та ефективного розвитку економіки держави призвели до відсутності енергетичного балансу в державі.

Із року в рік, завдання створення паливно-енергетичного балансу, як однієї із основних складових внутрішньої та зовнішньої національної безпеки держави, включалося до програм діяльності усіх попередніх Урядів, але і досі не реалізовано. 

Виходячи з завдань Енергетичної стратегії України та рішення Ради національної безпеки і оборони України науковцями Інституту економіки та прогнозування, Інституту кібернетики та Інституту науково-практичних розробок комплексних систем НАН України була запропонована до впровадження розроблена ними Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги - єдиний дієвий державний інструмент збирання, накопичення, опрацювання та аналізу інформації для прийняття оперативних та стратегічних рішень по сталій реалізації реформ в Україні (далі - ЄДСМ).

Завдяки функціонуванню подібних систем у країнах Євросоюзу, запроваджених на законодавчому рівні, і формуються зведені енергетичні баланси та прозора система відносин між постачальниками енергоресурсів та комунальних послуг і споживачами, що є запорукою посилення як національної так і енергетичної безпеки, сталого та ефективного розвитку економік країн Євросоюзу, зокрема в частині оперативного реагування на кризові явища в світовій економіці.

Зволікання із впровадження ЄДСМ позбавляє Україну можливостей налагодження стратегічного партнерства з країнами Євросоюзу при реалізації інвестиційних проектів в частині економічного обґрунтування їхньої ефективності. Так, останнім часом, без відповідного законодавчого обґрунтування, в державі спостерігається тенденція необґрунтованого підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг, що призводить до загострення соціальної напруги в суспільстві, безконтрольності та узаконення корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень національної безпеки України.

Реалізація положень законопроекту дозволить створити необхідні умови для впровадження і функціонування ЄДСМ, розробленої з використанням найсучасніших ІТ-технологій що, в свою чергу, визначить основні організаційно-методологічні та правові засади формування регіональних, територіальних і загальнодержавних енергетичних балансів по всіх видах енергії, безпосередньо з’ясувати справжні параметри видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (ЄДСМ слугує інструментом з утворення повного, постійно діючого державного єнергоаудиту), що виведе з тіні кримінальні схеми отримання надприбутків, попередити необ’єктивне зростання цін на споживчі і промислові товари, привести ціни і тарифи на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги до економічно обґрунтованих, сформувати об’єктивні баланси не тільки в енергетичній сфері, а й в інших дотичних сферах економіки України, що унеможливить зростання грошової складової енергоресурсів в формуванні собівартості внутрішнього валового продукту, що є головною загрозою внутрішньої та зовнішньої національної безпеки держави.

Так, останнім часом, без відповідного законодавчого обґрунтування, в державі спостерігається тенденція необґрунтованого підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг, що призводить до загострення соціальної напруги в суспільстві, безконтрольності та узаконення корупційних схем при визначені вартості на товари, роботи і послуги в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері та економіці в цілому, що негативно впливає на рівень національної безпеки України. Впровадження ЄДСМ є інноваційно-інвестиційним проектом і не потребує видатків із державного бюджету та гарантій Уряду.

На сьогодні розрахунки виконані за участі фахівців НАН України підтверджують зниження енергоємності, як складової реального ВВП України, за умови впровадження ЄДСМ, на 15-20 % щорічно.

Мінімальний економічний ефект приблизно складе 130,5 – 170,12 млрд. грн. від базового періоду 2012 року.

Економічна ефективність капіталовкладень на впровадження ЄДСМ становить 7,1 млрд. грн., а строк окупності капіталовкладень – 1,7 місяця.»

Сьогодні розуміючи, що даний закон корінним чином змінить життя українців

Ми хочемо акцентувати увагу громадянського суспільства України на тому, що подальше зволікання врегулювання питання на законодавчому рівні є гальмами на шляху сталої реалізації реформ соціально-економічного розвитку - основи соціальної справедливості. 

А справедливість є одним із постулатів християнської демократі,ї яка є наріжним каменем ідеології партії «Український дім»

 

Голова ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»                                              Ю. Стельмащук

 

 
Поділитися: