Замовити зворотній дзвінок
 X

            

V. Господарська (економічна) діяльність ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»

ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» впроваджує в економічній сфері партнерські відносини з природою та майбутнім: екологічне господарювання, відновлювальні енергоресурси, інноваційні наукомісткі технології, підтримка вітчизняного виробництва, сміттєпереробні підприємства, зацікавлена взаємодія між різними галузями господарювання з метою формування господарської екосистеми Українського дому. Застосування інноваційних технологій, альтернативних видів енергетики. Дбайливе відповідальне господарювання у кожній частинці Українського дому є запорукою добробуту української родини. Дбайливе відношення до ресурсів: природних, людських.

Для цього ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ»:

•    законотворчу діяльність зосереджує на оздоровленні ринкової економіки, врегулюванні використання природних ресурсів, визначення способів притягнення до відповідальності недбалих користувачів, методів стягнення з них адекватних компенсацій за завдану шкоду, притягнення до покарань тощо.

Для реформування й інтенсивного розвитку економіки України необхідно:
•    обмежити втручання держави в приватну діяльність підприємств і громадян;
•    створити сприятливі правові механізми зрозумілої регуляції здорового конкурентного ринку і контроль за такими;
•    запобігати створенню штучних монополій, законодавчо підтримати відкриту конкуренцію та правила економічної змагальності;
•    впровадити дієву програму контролю за використанням природних ресурсів в Україні;
•    підтримати громадські ініціативи, щодо контролю і тиску на владу з метою уникнення зловживань у використанні ресурсів;
•    створити правові, політичні, економічні умови для розвитку мережі альтернативних видів енергетики, ресурсовідновлюваних та сміттєпереробних підприємств;
•    знизити податковий тиск на підприємства, що виробляють чи використовують альтернативні, ресурсовідновлювальніта сміттєпереробні види енергії;
•    посилити громадський контроль за енергетичним ринком держави з метою створення конкурентних здорових ринкових умов для альтернативних видів енергетики;
•    підтримати програми інвестування в нові ресурси (інвестиції у вітчизняну науку) – новітні технології в енергетиці, відновлювальні технології, природні види енергії, оптимізація виробництв та виготовлення екологічної продукції;
•    впровадити комплекс заходів для знешкодження корупційних ризиків у ринковій системі, в системі держзамовлення і держзакупівлі;
•    створити цивілізований ринок праці, обмежити монополізм працедавців;
•    підтримка державою національного виробника, термінове розроблення та прийняття заходів по пом'якшенню негативного впливу вступу України до Світової Організації Торгівлі;
•    прийняття нового Податкового кодексу, який повинен стимулювати розвиток ініціативи та підприємництва;
•    – доведення частки зарплати у структурі собівартості продукції до європейського рівня.

Запорукою успіху економічних перетворень є поєднання:
– по-перше, дієздатного, чесного, відкритого, легального капіталу, захищеного від поборів i самоуправства корумпованого чиновництва;
– по-друге, сильної, ефективної держави, вільної у виборі своєї стратегії від визначального (в першу чергу від міжнародних фінансових організацій) впливу ззовні;
– по-третє, власної інтелектуальної та науково-технічної бази, які необхідно всіляко підтримувати і заохочувати.
•    Використовуючи геополітичне становище України необхідно всіляко розвивати транспортні коридори, які б зв'язували Європу та Азію, Північ та Південь Євразії. Залучати до їх будівництва, до створення та експлуатації сучасної інфраструктури іноземний капітал.
•    Формування сприятливої економічної системи та ринку збуту на підставі поваги до українського виробника й поваги до українського споживача.
•    Створення правових, економічних, ринкових умов для фермерських малих аграрних кооперативів, націлених на взаємовигідне об’єднання зусиль і ресурсних можливостей малих аграрних господарств з метою створення належної матеріально-технічної бази для обробітку землі, виготовлення та збуту конкурентної продукції.

В економічній політиці ПП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» буде домагатися, щоб Україна стала державою з диверсифікованою, промислово-розвиненою економікою на базі високих технологій.


« Повернутися до списку


Поділитися: